Med-Profil

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

na realizację Przedsięwzięcia pn.” Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia („e-usługi POZ”)”,

nr POIS.11.03.00-00-0074/22

o powierzenie Grantu dla MED-PROFIL Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. z siedzibą w Żernicy (44-144) przy ul. Olchowa 16c w zakresie dostawy urządzeń komputerowych.

Aktualizacja: 09.10.2023 r.